Evanjelizácia v Krupine

Božia láska je on – line a ty ju môžeš zakúsiť, bolo hlavné motto našej evanjelizácie. S asi 60 – kou birmovancov sme po krátkom predstavení a zaspievaní nášmu Pánovi vhupli priamo do prvej témy. Odkaz nášho nebeského Ocka odovzdali mladým Janči s Viktorom. Tento odkaz je aj pre teba: Milujem