stôl prevrátili a veci vyhádzali zo skrine. Veľmi sme sa na tom všetci smiali. Na konci tábora naša skupinka nacvičila tanečnú operu o Danielovi