ja s Dominikou sme boli levy. Celú cestu domov v aute sme si spievali hymnu o Danielovi spolu s Lele a Johankou. Na tábore som sa s pomocou mojej skupinky odvážila urobiť veci