Básne mladých

Jeseň je sen o bláznivej sukni jednej divožienky a farebného divomuža. Divotvorca ich pospájal nitkami myšlienok, typickými melódiami vetra divovetra. Hľadajú sa a nachádzajú, schádzajú a rozchádzajú v konároch a slovách.