Stretnutie koinonie 13.6.2021

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa Stretnutia koinonie z Oázy Sklené v nedeľu 13.6.2021 od 10:00 hod.

Tešíme sa na vás.