Letné tábory 2022


Tábor detí 2. turnus (ukončená prvá trieda – do 11 rokov) / 19.-22.7.2022
Prihláška – náhradník
Informácie
Realizácia platby


Tábor teenagerov (12-13 rokov) / 02.-06.08.2022
Prihláška – náhradník
Informácie
Realizácia platby


Tábor mladších (14-17 rokov) / 09.-13.08.2022
Prihláška – náhradník
Informácie
Realizácia platby


Tábor mladých (18-25 rokov) / 16.-19.08.2022
Prihláška
Informácie
Realizácia platby


Tábor mužov v Lopašove (od 18 rokov) / 25.-28.08.2022
Prihláška
Informácie
Realizácia platby