Téma mesiaca: „Verše slávy“

Žalm tretí, verš tretí hovorí: „Mnohí o mne hovoria: „Boh mu nepomáha. Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.“ V súčasnej situácii je to dosť aktuálny verš. Je veľa hlasov rôzneho druhu, ktoré nám odkazujú mnohými spôsobmi jediné posolstvo: „Boh mu nepomáha.“ Či už je to Covidová kríza a s ňou spojený strach o zdravie svoje,…

Téma mesiaca: „Čas zberu úrody“

Október je mesiac plný farieb jesene, je časom, keď sa na poliach a v záhradách zbiera úroda na zimné uskladnenie… A aký je náš zber úrody, plodov našej práce, námahy a úsilia? Ako sa ti darilo počas tohto roka? Možno sa tešíš z toho ako sa ti darilo, a možno to bolo pre teba veľmi náročné……

Téma mesiaca: „Buďme aktívni!“

September je mesiac, ktorý ešte niektorí z nás využívajú na posledné dovolenky a oddych, na načerpanie nových síl. Niektorí už naopak opäť začali  chodiť do práce alebo do školy.  V našich každodenných aktivitách, či už je to manuálna práca alebo štúdium, môžeme zakúšať spokojnosť a naplnenie, alebo naopak takú rutinu, dokonca môžeme zakúšať aj ťažké…

Téma mesiaca: „Blažený človek…“

«Blažený človek, čo …v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou…; darí sa mu všetko, čo podniká». (Ž 1,1-3) Je leto, čas dovoleniek, potreby oddýchnuť si, uvolniť sa od každodenných povinností, starostí a námah. Avšak, môže to byť aj vhodná príležitosť nielen k odpočinku tela, ale aj dať Pánovi priestor…

Téma mesiaca: „Dá sa to aj INAK“

To, čím si práve v tomto čase prechádzaš v svojom živote, môže byť aj pre teba podmienené týmto mottom: “Dá sa to aj INAK!” Ale ako? Veď je toľko vecí v naších životoch, ktoré sa nám zdajú skoro neriešiteľné. Sami nad niektorými vecami strácame kontrolu. A čo keď sa nám k tomu všetkému pritrafí ešte…

Téma mesiaca: „Ježiš ťa chce slobodného/slobodnú!“

Do mesiaca jún sa rozbiehame hneď po Turícach. Vychádzame postupne z karantény a vstupujeme do novej etapy. Do nových vecí môžeme vstúpiť len vďaka Duchu Svätému. To On dáva nový vietor do plachiet, nové farby do nášho života a nové potoky do suchých údolí. Zo suchých kostí robí armádu bojovníkov a z kamenných sŕdc srdcia…

Téma mesiaca: „Očakávanie“

Jedného slnečného dňa, prechádzajúc sa po lese, som zachytila posed pre poľovníkov… Poľovník na posede očakáva a to veľmi trpezlivo… Či je daždivo alebo pod mrakom, či je nebo čisto modré, či je piatok, či je sviatok, či večer a či ráno očakáva, kedy sa zjaví zver… Dokonca až striehne, kedy sa nejaká objaví. Poľovník,…