Téma mesiaca: „Víťazný život“

Veľkonočné tajomstvo vykúpenia a oslobodenia je najsilnejšou skúsenosťou viery. Potrebujeme sa nechať vtiahnuť do tejto skúsenosti, ktorou si prešiel náš Pán Ježiš Kristus. Neboj sa (por. Mk16, 6)! Ako určite vieš, všetko nakoniec dopadne veľmi dobe. Smrť a zloba nezvíťazí! Zmŕtvychvstanie je obrovským darom pre každého z nás (por. Rim 6, 23). Ako nestratíme to,…

Téma mesiaca: „Radostná tvár“

Výraz tváre a jej prejav je to, čo nás charakterizuje. Každý z nás má jedinečný prejav a výraz tváre. Podľa výrazu tváre môžeme zistiť mnoho vecí: ako sa človek má, či je radostný, zamyslený, pokojný, alebo naopak smutný, znechutený, nervózny. Výraz tváre a úsmev je to, na čom môžeš vždy pracovať. Evanjelium podľa Matúša 6,…

Téma mesiaca: „Modlitba“

Modlitba je miesto špeciálneho stretnutia s Ježišom  Chcem Ťa povzbudiť začiatkom tohto nového roka, aby si si vychutnával a plnými  dúškami užíval Ježišovu lásku na modlitbe.   “On je ten istý včera, dnes i naveky!” Hebr 13, 8  Miluje Ťa a chce, aby si to zakúšal.  Nenechaj sa zastrašiť, ale nechaj sa milovať a prenikať…

Téma mesiaca: „ROK 2021 – ROK MILOSTI“

„Zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou.“  (Fil 3, 13)             Rok 2021. Rok milosti. S vierou v Božie slovo a v neustále konanie Ducha Svätého odovzdaj čo najskôr to, čo nemôžeš už viac ovplyvniť. Máš pred sebou nové životné situácie a budeš potrebovať odvahu, vytrvalosť a…

Téma mesiaca: „OSLÁVENEC, KTORÝ OBDARÚVA „

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16) Aj Vy milujete tú atmosféru, keď cítiť vôňu škorice a klinčekov, ktorá nás omámi a robí sladšími a milšími? Keď vidieť svet prežiarený svetielkami, ktoré do nás vstupujú a robia…

Téma mesiaca: „Verše slávy“

Žalm tretí, verš tretí hovorí: „Mnohí o mne hovoria: „Boh mu nepomáha. Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.“ V súčasnej situácii je to dosť aktuálny verš. Je veľa hlasov rôzneho druhu, ktoré nám odkazujú mnohými spôsobmi jediné posolstvo: „Boh mu nepomáha.“ Či už je to Covidová kríza a s ňou spojený strach o zdravie svoje,…

Téma mesiaca: „Čas zberu úrody“

Október je mesiac plný farieb jesene, je časom, keď sa na poliach a v záhradách zbiera úroda na zimné uskladnenie… A aký je náš zber úrody, plodov našej práce, námahy a úsilia? Ako sa ti darilo počas tohto roka? Možno sa tešíš z toho ako sa ti darilo, a možno to bolo pre teba veľmi náročné……