Téma mesiaca: „Radostná tvár“

Výraz tváre a jej prejav je to, čo nás charakterizuje. Každý z nás má jedinečný prejav a výraz tváre. Podľa výrazu tváre môžeme zistiť mnoho vecí: ako sa človek má, či je radostný, zamyslený, pokojný, alebo naopak smutný, znechutený, nervózny. Výraz tváre a úsmev je to, na čom môžeš vždy pracovať. Evanjelium podľa Matúša 6,…

Téma mesiaca: „Modlitba“

Modlitba je miesto špeciálneho stretnutia s Ježišom  Chcem Ťa povzbudiť začiatkom tohto nového roka, aby si si vychutnával a plnými  dúškami užíval Ježišovu lásku na modlitbe.   “On je ten istý včera, dnes i naveky!” Hebr 13, 8  Miluje Ťa a chce, aby si to zakúšal.  Nenechaj sa zastrašiť, ale nechaj sa milovať a prenikať…

Téma mesiaca: „ROK 2021 – ROK MILOSTI“

„Zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou.“  (Fil 3, 13)             Rok 2021. Rok milosti. S vierou v Božie slovo a v neustále konanie Ducha Svätého odovzdaj čo najskôr to, čo nemôžeš už viac ovplyvniť. Máš pred sebou nové životné situácie a budeš potrebovať odvahu, vytrvalosť a…

Téma mesiaca: „OSLÁVENEC, KTORÝ OBDARÚVA „

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16) Aj Vy milujete tú atmosféru, keď cítiť vôňu škorice a klinčekov, ktorá nás omámi a robí sladšími a milšími? Keď vidieť svet prežiarený svetielkami, ktoré do nás vstupujú a robia…

Téma mesiaca: „Verše slávy“

Žalm tretí, verš tretí hovorí: „Mnohí o mne hovoria: „Boh mu nepomáha. Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.“ V súčasnej situácii je to dosť aktuálny verš. Je veľa hlasov rôzneho druhu, ktoré nám odkazujú mnohými spôsobmi jediné posolstvo: „Boh mu nepomáha.“ Či už je to Covidová kríza a s ňou spojený strach o zdravie svoje,…

Téma mesiaca: „Čas zberu úrody“

Október je mesiac plný farieb jesene, je časom, keď sa na poliach a v záhradách zbiera úroda na zimné uskladnenie… A aký je náš zber úrody, plodov našej práce, námahy a úsilia? Ako sa ti darilo počas tohto roka? Možno sa tešíš z toho ako sa ti darilo, a možno to bolo pre teba veľmi náročné……

Téma mesiaca: „Buďme aktívni!“

September je mesiac, ktorý ešte niektorí z nás využívajú na posledné dovolenky a oddych, na načerpanie nových síl. Niektorí už naopak opäť začali  chodiť do práce alebo do školy.  V našich každodenných aktivitách, či už je to manuálna práca alebo štúdium, môžeme zakúšať spokojnosť a naplnenie, alebo naopak takú rutinu, dokonca môžeme zakúšať aj ťažké…