BYŤ AKO PAVOL

Nie náhodou slávime Rok sv. Pavla, ktorý nám má aj dnes čo povedať a ponúknuť. Práve od neho sa učili účastníci kurzu Pavol, ako byť horliví a odvážni pri ohlasovaní evanjelia.

Tomek a Božena, Nikodém a Soňa

Manželský pár Tomek a Božena  Tylický spolu so svojimi deťmi Nikodémom a Soňou sú externí členovia Koinonie Ján Krstiteľ Realita Gdyňa v Poľsku. Vydávajú svedectvo o tom, prečo prichádzajú na Slovensko do Oázy Sklené, a o tom, ako Boh cez to mocne koná v ich živote.

PREKONAJ SÁM SEBA

Bolo mottom a zároveň výzvou minitábora mladých KJK v Sklenom. Asi tridsiatka mladých ľudí od 27.-30. júna 2008 zažívala dni plné adrenalínu, zábavy a nových skúseností. Všetko sa to začalo udalosťou zo Sv. písma z knihy Numeri 13. kapitola, keď sa vyzvedači vrátili z kanaánskej krajiny,

Byť jedno a evanjelizovať

To bolo hlavnou témou stretnutia pastierov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Oáze Sklené. Stretli sa na ňom pastier o.Milan Bednárik za Oázu Zlatá Idka, pastier o.Vladko Beregi za Oázu Sklené a pastier o.Anton Pariľák za Realitu Prešov.

Navštívili nás – nahliadnite do našej kuchyne

Vlado Bokroš je externým členom Koinonie Ján Krstiteľ. Žije vo Zvolene, je ženatý a má dve deti. Povolaním je elektroinžinier. Na neho prezradím to, že je to brat, ktorý sa v našej oáze zjavuje ako anjel z neba. Príde práve vtedy, keď potrebujeme pomoc. Niekedy vôbec neočakávane.