Všetky články

ON ROBÍ AJ VECI NEMOŽNÉ!

ON ROBÍ AJ VECI NEMOŽNÉ!

Mária, matka troch detí, manželka, ktorá zažila víťazstvo Ježiša Krista vo svojej rodine. Jej manžel Jozef bol alkoholik a gambler,...

On jediný zlámal okovy mojej nezmyselnosti

On jediný zlámal okovy mojej nezmyselnosti

Kládla som si otázky: Kto som? Prečo žijem? Načo som tu? V hĺbke srdca som však vedela, že za tým...

Radko a jeho život

Radko a jeho život

Drahý brat, drahá sestra, volám sa Radovan Eliáš, , a žijem spolu s mojimi rodičmi v rodinnom dome v Šimonovanoch....

OSLOBODENÝ Z HEROINU, SVEDOK PRAVÉHO ZÁZRAKU!

OSLOBODENÝ Z HEROINU, SVEDOK PRAVÉHO ZÁZRAKU!

“ Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.“...

Matej a jeho svedectvo

Matej a jeho svedectvo

Volám sa Matej, mám dvadsaťjeden rokov a pochádzam zo Serede. Chcem ti dnes svedčiť o tom ako Ježiš dokázal zlomiť...

CESTA, KTORÁ MÁ TEN SPRÁVNY SMER!

CESTA, KTORÁ MÁ TEN SPRÁVNY SMER!

Neviem či si už niekedy bol v púšti, alebo niekde v stepi. Tam určite nenájdeš cesty a budeš mať problém...

Ekonomika, vedenie a znak

Ekonomika, vedenie a znak

Koinonia Ján Krstiteľ chce žiť evanjeliovú prosperitu chápanú ako delenie sa o materiálne dobrá. Naša ekonomika je postavená na dávaní,...

Činnosť a Duchovnosť

Činnosť a Duchovnosť

Pastoračná aktivita Koinonie Ján Krstiteľ sa vysvetľuje prostredníctvom troch pastoračných čŕt nazvaných Projekt Ke Ka Ko (kerygma – charisma –...

Všeobecná prezentácia

Všeobecná prezentácia

Koinonia Ján Krstiteľ je súkromné združenie veriacich, ktoré patrí do katolíckej Cirkvi; je kanonicky schválená viacerými biskupmi podľa can. 299....

NASLEDUJ HVIEZDU

NASLEDUJ HVIEZDU

Hviezda, prísľub, cesta k nasledovaniu! Chceš byť hviezdou? Zachyť sa hviezdy, stačí trochu odvahy, skok viery a štipka pokory. Cestoval...

1 61 62 63 64