Všetky články

Rádio Christiland 6.časť

Rádio Christiland 6.časť Jozue

Posolstvo: Jozue bol hrdinom v boji, bol to Mojžišov nástupca, jeho meno znamená “Záchranca”. Ako Ježiš, tak aj Jozue voviedol...

Rádio Christiland 5.časť

Rádio Christiland 5.časť Miriam

Príbeh, ktorý nám porozprávala Miriam,  zažila spolu s Mojžišom a Áronom.   Je svedectvom o tom, že ako Nebeský ocko...

Rádio Christiland 4.časť

Rádio Christiland 4.časť Jozef Egypský

Príbeh Jozefa Egyptského nám hovorí o tom, že dobro vždy zvíťazí nad zlom, pretože náš Ježiš je Víťaz nad každým...

Rádio Christiland 3.časť

Rádio Christiland 3.časť Abrahám a Sára

V posolstve s Abrahámom a Sárou sme sa dozvedeli čo znamená veriť. Veriť znamená dôverovať Božiemu hlasu a rozhodnúť sa...

Rádio Christiland 2.časť

Rádio Christiland 2.časť Noe

Posolstvo Noeho a jeho záchrannej misie s názvom koráb: Noe je pre Teba znakom Ježiša, pretože ako Noe zachránil svet pred...

Rádio Christiland 1.časť

Rádio Christiland 1.časť Eva z raja

Evičkine posolstvo z príbehu o rajskej záhrade: Tvoj Nebeský Ocko je stále s Tebou, nikdy neostaneš sám. Keď je s...

Veľká noc 2020 web

Veľká noc 2020 prednášky

Ježiš dôverným priateľom

Téma mesiaca: „Ježiš je dôverným priateľom.“

«Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja… (Ž 25,14).» «Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána?...

Úžasný

Pieseň „Úžasný“

“Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi.” (Ž 46,9) Milí priatelia! Chceme sa s vami...

IMG_3047

Kurz Filip

Ďakujeme všetkým, s ktorými sme mohli stráviť krásny čas milosti na kurze Filip. Cez tento kurz Ježiš premieňa srdcia a...

1 2 3 4 61