Táborová hymna detského táboru Tarzan

Začiatkom júla naša Oáza zažila jeden veľmi povzbudzujúci tábor. Prívlastok detský mu vôbec nesvedčí. Hoci na Tábor prišli deti, odišli z neho už odvážni hrdinovia. Stali sa z nich Danielovia, ktorí ako nebojácni Tarzani skladali jednu skúšku odvahy za druhou.