Kongres koinonie v New Yorku

Milovaní priatelia, v čase od 21-29.3.2011 som bol v USA. Navštívil som našu oázu v New York, ktorej pastierom je o. Cluadio. Zúčastnil som sa kongresu, ktorý organizovala Koinonia Ján Krstiteľ. Atmosféra bola príjemná a niesla sa v štýle latinsko-americkom. Totiž veľa ľudí, ktorí žijú v New York pochádza zo strednej Ameriky.