Tábor Experience bol tým najvzrušujúcejším zážitkom!

A myslím si, že nie len pre mňa. V Koinonii Ján Krstiteľ som už 5 rokov a stále som viac a viac uchvátená tým, že mi náš Pán dáva zakúsiť nové veci s ním. Počas týchto dní to boli nové veci v ktorých sa mi dával zakúšať skrze spoločenstvo. Naučila som sa viac o tom, ako žiť skutočné a autentické