NEOBYČAJNÝ víkend pre mladých

Som veľmi rád, že môžem svedčiť o tom, čo som zakúsil v Sklenom na víkende pre mladých s názvom NEOBYČAJNÝ :-D. Toto je to, čo ma najviac zasiahlo: skúsenosť s mojím Bohom, ktorý je NEOBYČAJNÝ BOH! Toto slovo „neobyčajný“ sa nieslo celým stretnutím.