Slávenie Turíc 2011

Pozývame ťa na slávenie Turíc do Bratislavy (11.6 v sobotu.) a Martina (12.6.v nedeľu). Nanovo potrebuješ zažiť DS, ktorý chce pozdvihnúť tvoj život a naplniť ťa novou silou. V atmosfére priateľstva a mocnej modlitby môžeš aj ty byť opäť premenený.