Téma mesiaca: „Buďme aktívni!“

September je mesiac, ktorý ešte niektorí z nás využívajú na posledné dovolenky a oddych, na načerpanie nových síl. Niektorí už naopak opäť začali  chodiť do práce alebo do školy.  V našich každodenných aktivitách, či už je to manuálna práca alebo štúdium, môžeme zakúšať spokojnosť a naplnenie, alebo naopak takú rutinu, dokonca môžeme zakúšať aj ťažké…

Téma mesiaca: „Blažený človek…“

«Blažený človek, čo …v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou…; darí sa mu všetko, čo podniká». (Ž 1,1-3) Je leto, čas dovoleniek, potreby oddýchnuť si, uvolniť sa od každodenných povinností, starostí a námah. Avšak, môže to byť aj vhodná príležitosť nielen k odpočinku tela, ale aj dať Pánovi priestor…

Téma mesiaca: „Dá sa to aj INAK“

To, čím si práve v tomto čase prechádzaš v svojom živote, môže byť aj pre teba podmienené týmto mottom: “Dá sa to aj INAK!” Ale ako? Veď je toľko vecí v naších životoch, ktoré sa nám zdajú skoro neriešiteľné. Sami nad niektorými vecami strácame kontrolu. A čo keď sa nám k tomu všetkému pritrafí ešte…

Téma mesiaca: „Ježiš ťa chce slobodného/slobodnú!“

Do mesiaca jún sa rozbiehame hneď po Turícach. Vychádzame postupne z karantény a vstupujeme do novej etapy. Do nových vecí môžeme vstúpiť len vďaka Duchu Svätému. To On dáva nový vietor do plachiet, nové farby do nášho života a nové potoky do suchých údolí. Zo suchých kostí robí armádu bojovníkov a z kamenných sŕdc srdcia…

Téma mesiaca: „Očakávanie“

Jedného slnečného dňa, prechádzajúc sa po lese, som zachytila posed pre poľovníkov… Poľovník na posede očakáva a to veľmi trpezlivo… Či je daždivo alebo pod mrakom, či je nebo čisto modré, či je piatok, či je sviatok, či večer a či ráno očakáva, kedy sa zjaví zver… Dokonca až striehne, kedy sa nejaká objaví. Poľovník,…

Téma mesiaca: „Ježiš je dôverným priateľom.“

«Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja… (Ž 25,14).» «Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. Moje…

Téma mesiaca: “Marec – mesiac knihy”

Ako lepšie prežiť mesiac marec – mesiac knihy, ak nie s tou naj-knihou – Božím slovom – Knihou kníh? “Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.” (Hebr 4,12) Čo slovo v nej, to…