Boh seje svoje Slovo všade…

Boh seje svoje Slovo všade, nielen do pôdy, ktorá je dobrá… Tak o tomto Slove hovoril Vladko, keď bol 30.1.2008 o 19.30 hod. pozvaný slúžiť omšu vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave.

SÚDNYM TRIBUNÁLOM ODSÚDENÝ, JEŽIŠOM OSLOBODENÝ

Smerom do tmy… Volám sa Petr a pochádzam z Českej republiky, priamo z Plzne. Tam som sa narodil a vyrastal. Moja matka ma dala pokrstiť, keď som bol ešte malý a to bolo všetko, čo som dostal ohľadne viery. Niet sa čo čudovať, veď som žil v krajine kde viera nielen, že nebola populárna, ale…

ON ROBÍ AJ VECI NEMOŽNÉ!

Mária, matka troch detí, manželka, ktorá zažila víťazstvo Ježiša Krista vo svojej rodine. Jej manžel Jozef bol alkoholik a gambler, vyslobodený z tmy, závislosti, dlhov, hádok, rozdelenia. Mária: Vydala som sa pred 10-timi rokmi za muža, ktorý sa tváril ako tradičný veriaci.

Radko a jeho život

Drahý brat, drahá sestra, volám sa Radovan Eliáš, , a žijem spolu s mojimi rodičmi v rodinnom dome v Šimonovanoch. Chcel by som ti aj týmto spôsobom svedčiť o tom, aké veľké veci Boh urobil v mojom živote. Už ako malý chlapec som bol veľmi zvedavý a všetko zakázané ma veľmi priťahovalo.

OSLOBODENÝ Z HEROINU, SVEDOK PRAVÉHO ZÁZRAKU!

“ Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.“ (Ž 113,7-8). Toto slovo sa 14. júna 2001 stalo vo mne telom a ja som mal silnú skúsenosť s mocou Božej lásky, a práve toto úplne zmenilo môj život. Volám sa Mario Pio, mám 28…

Matej a jeho svedectvo

Volám sa Matej, mám dvadsaťjeden rokov a pochádzam zo Serede. Chcem ti dnes svedčiť o tom ako Ježiš dokázal zlomiť putá hriechu a vyviedol ma z otroctva kompromisu k novému životu s Ním. Nikdy by som si nebol myslel, že by som Ho dokázal opustiť a ísť vlastnou cestou. No i napriek tomu sa to…