22 dní…

Sme si mohli s Mekym Žbirkom zaspievať na začiatku prác. Za nablízkaným nerezom a priestrannou kuchyňou sa skrýva kus našej práce. Aj keď sa práce na podkroví neprerušili, podarilo sa nám za 22 dní dať kuchyni novú tvár aj vďaka šikovným interným bratom a sestrám, ktorí so zápalom priložili ruky k tomuto dielu.

Vitajte V KJK!

Náš Boh je verný (por. 1Sol 5,24) a ako nám prisľúbil, že to bude On, ktorý nám bude posielať nových bratov a sestry. Môžeme s vďakou konštatovať, že je to pravda. Ďalší bratia a sestry sa pripájajú ku Koinonii Ján Krstiteľ. Aj oni chcú byť hlasom, ktorý volá na púšti (por. Mt 3,3).

Najlepší bubeník KJK

Reč je o druhom skvelom pomocníkovi, ktorý prišiel do Oázy Sklené pomôcť nielen s drevom na zimu, ale aj s prácami na podkroví. Je ním Michal alias Malý Buben.

Ide zima, ide mráz…

My v oáze sa už pripravujeme na zimné obdobie, lebo tu v Sklenom je poriadna zima. Keďže kúrime drevom, potrebujeme si ho zaobstarať. Aby nám bolo v dome príjemne teplúčko, o to sa nám postarali naši bratia.

Tomek a Božena, Nikodém a Soňa

Manželský pár Tomek a Božena  Tylický spolu so svojimi deťmi Nikodémom a Soňou sú externí členovia Koinonie Ján Krstiteľ Realita Gdyňa v Poľsku. Vydávajú svedectvo o tom, prečo prichádzajú na Slovensko do Oázy Sklené, a o tom, ako Boh cez to mocne koná v ich živote.

Prvé svedectvo z kurzu Kerygma

Pred nedávnom koinonia ján krstiteľ robila v oáze v Sklenom kurz Kerygma, od tej doby pre vyťaženosť sme nemali možnosť nič o ňom počuť, ale práve toto svedectvo premieňa túto skutočnosť, pozrite sa spolu s nami do času kurzu kerygma.

Byť jedno a evanjelizovať

To bolo hlavnou témou stretnutia pastierov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Oáze Sklené. Stretli sa na ňom pastier o.Milan Bednárik za Oázu Zlatá Idka, pastier o.Vladko Beregi za Oázu Sklené a pastier o.Anton Pariľák za Realitu Prešov.