ONLINE SEMINÁR „BIBLIA: TVOJ PRÍBEH“ od 23.1.2021

  POZVÁNKA NA SEMINÁR BIBLIA – TVOJ PRÍBEH POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko a gmailovú adresu: PRIHLÁŠKA UPOZORNENIE! – Email, ktorý uvediete do prihlášky MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ sledovať seminár. b) Ak chcete seminár NIEKOMU DAROVAŤ, vyplňte túto…

ONLINE SEMINÁR „PRE MANŽELOV – RADOSTNÁ LÁSKA“ zmena od 24.2.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE MANŽELOV – RADOSTNÁ LÁSKA POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko a gmailovú adresu: PRIHLÁŠKA UPOZORNENIE! – Email, ktorý uvediete do prihlášky MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ sledovať seminár.b) Ak chcete seminár NIEKOMU DAROVAŤ, vyplňte túto prihlášku, kde…

ONLINE SEMINÁR „NEBOJ SA“ od 20.3.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR NEBOJ SA POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko a gmailovú adresu: PRIHLÁŠKA UPOZORNENIE! – Email, ktorý uvediete do prihlášky MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ sledovať seminár.b) Ak chcete seminár NIEKOMU DAROVAŤ, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno,…

ONLINE SEMINÁR „PRE ŽENY – PREMENENÁ 2“ od 27.3.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE ŽENY – PREMENENÁ 2 POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko a gmailovú adresu: PRIHLÁŠKA UPOZORNENIE! – Email, ktorý uvediete do prihlášky MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ sledovať seminár.b) Ak chcete seminár NIEKOMU DAROVAŤ, vyplňte túto prihlášku, kde…

ONLINE SEMINÁR „ROZLOMIŤ PUTÁ“ od 3.4.2021

POKRAČOVANIE ONLINE SEMINÁRA „VNÚTORNÉ UZDRAVENIE“ POZVÁNKA NA SEMINÁR ROZLOMIŤ PUTÁ POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko a gmailovú adresu: PRIHLÁŠKA UPOZORNENIE! – Email, ktorý uvediete do prihlášky MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ sledovať seminár.b) Ak chcete seminár NIEKOMU DAROVAŤ, vyplňte túto…

21 ROKOV OÁZY SKLENÉ 17.12.2020

Milí priatelia, dnes máme v Sklenom – v Koinonii Ján Krstiteľ sviatok – 21 rokov našej oázy! 17.12. 1999 je dátum oficiálneho otvorenia Oázy Sklené! V tento deň pred 21. rokmi začínali žiť v oáze 7. bratia a sestry zasvätení v panenstve pre Božie kráľovstvo. Medzi nimi Helenka a Betka, ktoré aj Vy poznáte. Prišlo…

TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ V ZASVÄTENOM ŽIVOTE

TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ V ZASVÄTENOM ŽIVOTE. „Poď za mnou!“ (por. Mt 9, 9), bolo pozvanie a zároveň výzva, ktoré som dostal pred 25 rokmi od zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Centrom a zároveň cieľom života zasväteného človeka je Osoba – Ježiš Kristus. Moje kráčanie a vnímanie zasväteného života je poznačené touto nádhernou a nezmazateľnou udalosťou, skúsenosťou…