ONLINE SEMINÁRE – OÁZA SKLENÉ

Milí priatelia, máme pre Vás pripravený nový typ seminárov. Sú to semináre, ktoré si budete môcť pozrieť cez internet. POZOR ZMENA: VŠETKY ONLINE SEMINÁRE BUDÚ SPRÍSTUPNENÉ DO 31.12.2021. ZNAMENÁ TO, ŽE ODO DŇA SPUSTENIA SEMINÁRA SI BUDETE MÔCŤ OBJEDNAŤ SEMINÁR KEDYKOĽVEK A JEHO PLATNOSŤ BUDE PRE VÁS PLATIŤ DO 31.12.2021.

Chvály z Oázy Sklené

Od 5.10. vám ponúkame opäť možnosť zúčastniť sa modlitby chvál, vysielaných online z Oázy Sklené, každý utorok o 19:00 hod.Tešíme sa na vás. Vždy v utorok pred chválami od 17:00-18:00 bude možnosť modlitby príhovoru v režime OTP, s možnosťou zostať na chvály o 19:00 aj naživo.Prosíme nahlasujte sa vopred.Kontakt: 0904 777 709 – sklene@kjk.sk Keď…

Nové CD „Za hranice“

„Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora, v Kristovi Ježišovi.“ Flp 3, 14 Od marca 2020 sa nachádzame v pandemickej situácii, ktorá nám všetkým do života priniesla niečo nové. Mohlo by sa zdať, že celý svet sa spomalil, až zastavil. Ale práve táto situácia rozbehla hudobný projekt, ktorého výsledkom je nové CD. Bol…

ONLINE SEMINÁR „DOM MODLITBY“ od 1.11.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR DOM MODLITBY POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno, priezvisko a gmailovú adresu: PRIHLÁŠKA UPOZORNENIE! – Email, ktorý uvediete do prihlášky MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ sledovať seminár.b) Ak chcete seminár NIEKOMU DAROVAŤ, vyplňte túto prihlášku, kde uvediete Vaše meno,…

Projekt: Inkluzívne voľnočasové športové centrum

Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju, že podporil projekt: Inkluzívne voľnočasové športové centrum, ktorý sme začali realizovať u nás v Sklenom, v Koinonii Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, v čase od 15.4.2021.Oplotenie areálu, prenosné hliníkové bránky, záhradný monigolf sú začiatkom rozbiehajúceho sa projektu.Cieľom je pozitívny vplyv pohybu na deti a mládež.