DOM, V KTOROM SA BÝVA

Základným prvkom Domu Modlitby je dom.Sám názov naznačuje: bez domu, niet Domu Modlitby. Prečo dom? Lebo je miestom kde sa žije, je prirodzeným miestom človeka. Aký dom? V ktorom sa prežíva a prebýva, nie neosobná stavba.

Chceš vybudovať nový dom?

Poradím ti architekta, ktorý pracuje pre teba. Ručím ti, že je dobrý, vie robiť svoju prácu a hlavne nestojí veľa, skoro nič, lebo nechce tvoje peniaze, ale… Architektom je Duch Svätý a akúkoľvek vec robí, vždy ju dokončí. Niet domu, ktorý by mu nevyšiel a všetci boli uspokojení jeho prácou.

Dom modlitby

Dom modlitby je nástrojom evanjelizácie a slúži pre bratov a sestry, ktorí ešte nemajú osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom. Je organizovaný tak, aby sa dosiahol proklamovaný cieľ na základe modlitby a osobného prijatia.