Posts by Ondrik

IMG_3674

Koinonia plesá 2016

Úplne výstižný názov pre to, čo sa dialo v Martine 16.1.2016. Konal sa historicky prvý ples Koinonie Ján Krstiteľ a ja...

web

Téma mesiaca: „Čas milosti“

„Vďaka Pánovej láskavosti nám nie je koniec, pretože jeho milosť a súcit nepomíňajú. Sú nové každé ráno. Veľká a hojná je tvoja...

DSC_1335

Kurz Srdca leva

V dňoch 8. až 9. januára sa zo Skleného ozýval odvážný rev skutočných levov. Cez víkend totiž do oázy prišli bratia...

DSC3333

Téma mesiaca: „Buď verný, šťastný a veselý v tento čas!“

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi. Je to ten najkrajší...

DSC_0619

Kurz Dom modlitby

Iz 56,7: Zavediem ťa na svoj svätý vrch a rozradostním ťa vo svojom Dome modlitby. 18.-19. 12. sa v Sklenom uskutočnil...

DSC_0407

Deň v našej škole!

Deň v našej škole! 8. decembra sme mali špeciálne privilégium prežiť deň s našimi malými prváčikmi v našej novootvorenej Cirkevnej základnej škole Jána...

DSC_0058

Kurz Osobná modlitba

„Strácať“ čas s Pánom, nie je strata času! 04.-06. decembra zakúsilo takmer 40 záujemcov na kurze „Osobná modlitba“ v oáze Sklené, že...