Posts by Ondrik

ONLINE SEMINÁR „PRE MANŽELOV – RADOSTNÁ LÁSKA“ od 20.2.2021

ONLINE SEMINÁR „PRE MANŽELOV – RADOSTNÁ LÁSKA“ od 20.2.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE MANŽELOV – RADOSTNÁ LÁSKA POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte...

ONLINE SEMINÁR „NEBOJ SA“ od 20.3.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR NEBOJ SA POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde...

ONLINE SEMINÁR „PRE ŽENY – PREMENENÁ2“ od 27.3.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE ŽENY – PREMENENÁ2 POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto...

ONLINE SEMINÁR „ROZLOMIŤ PUTÁ“ od 3.4.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR ROZLOMIŤ PUTÁ POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde...

21 ROKOV OÁZY SKLENÉ 17.12.2020

Milí priatelia, dnes máme v Sklenom – v Koinonii Ján Krstiteľ sviatok – 21 rokov našej oázy! 17.12. 1999 je...

TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ V ZASVÄTENOM ŽIVOTE

TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ V ZASVÄTENOM ŽIVOTE. „Poď za mnou!“ (por. Mt 9, 9), bolo pozvanie a zároveň výzva, ktoré...

Téma mesiaca: „OSLÁVENEC, KTORÝ OBDARÚVA „

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal...