EVANJELIZAČNÁ ŠKOLA Výzva pre Teba

Medzinárodná škola kerygmatickej evanjelizácie je školou, ktorá formuje kvalifikovaných lídrov, schopných prevziať zodpovednosť za vedenie evanjelizačných centier a realizovať evanjelizačný rozmer misijného diela Cirkvi. Odpovedá na Ježišovo poslanie a výzvu k Novej evanjelizácii, ktorú vyjadril aj Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Missio z r. 1990 takto: „Myslím, že prišiel čas vynaložiť všetky sily za…

Poliaci ručali ako levy

V tejto džungli divokých a nebezpečných zvierat sme sa ocitli v Poľskej Gdyni. Mám tým na mysli práve kurz Srdce leva, na ktorý pozvala nášho pastiera Vladka poľská realita Koinonie Ján Krstiteľ v Gdyni.

Každá pomoc je šancou pre iných

V Oáze sa nepretržite pracuje na podkroví, a tak si tu navzájom podávajú kľučky aj naši pomocníci. Ďalším z nich, ktorého Vám chceme predstaviť a opýtať sa ho na skúsenosť u nás je Viktor Hirschner z Banskej Štiavnice.

22 dní…

Sme si mohli s Mekym Žbirkom zaspievať na začiatku prác. Za nablízkaným nerezom a priestrannou kuchyňou sa skrýva kus našej práce. Aj keď sa práce na podkroví neprerušili, podarilo sa nám za 22 dní dať kuchyni novú tvár aj vďaka šikovným interným bratom a sestrám, ktorí so zápalom priložili ruky k tomuto dielu.

Vitajte V KJK!

Náš Boh je verný (por. 1Sol 5,24) a ako nám prisľúbil, že to bude On, ktorý nám bude posielať nových bratov a sestry. Môžeme s vďakou konštatovať, že je to pravda. Ďalší bratia a sestry sa pripájajú ku Koinonii Ján Krstiteľ. Aj oni chcú byť hlasom, ktorý volá na púšti (por. Mt 3,3).

Najlepší bubeník KJK

Reč je o druhom skvelom pomocníkovi, ktorý prišiel do Oázy Sklené pomôcť nielen s drevom na zimu, ale aj s prácami na podkroví. Je ním Michal alias Malý Buben.

Ide zima, ide mráz…

My v oáze sa už pripravujeme na zimné obdobie, lebo tu v Sklenom je poriadna zima. Keďže kúrime drevom, potrebujeme si ho zaobstarať. Aby nám bolo v dome príjemne teplúčko, o to sa nám postarali naši bratia.