24X7

Čo je to 24×7? To bola najčastejšia otázka na stretnutí mladých v Sklenom. Odpoveď 168 však nebola správna. Správna odpoveď znie: „Ži naplno s Ježišom!“ Znamená to 24 hodín, sedem dní v týždni, žiť naplno v Božej autorite každý deň! Nestačí len 12×7 ani 20×7 ale treba ísť naplno 24×7. Ježiš nechce, aby sme v…

Seminár pre ženy I. 5.-7.10 2012

V dňoch 5. až 7. októbra sa v Sklenom konal už v poradí piaty seminár pre ženy č.1. Dvere na oáze v Sklenom, ale aj do nových skúseností otvorilo v piatok večer 39 žien, ktoré boli za svoju túžbu a odvahu bohato odmenené.

Tábor NAJ. KAMOŠ

Počas týchto horúcich letných dni opäť do Skleného zavítali deti a to na letný tábor NAJ. KAMOŠ. Bolo nás 60 detí vo veku od 8 – 11 rokov a 14 vedúcich: Peťo a Mária Ducháčkovci, Rudko a Marianka Voletzovi, Jožko a Marianka Horniakovi, Jarka, Tomáš, Paľo, Katka, Martina, Betka, Majka a Lucia. Hovorili sme

VIP. bojovníci!!!

12.-15. júl- štyri dni plné boja, potu a stratégií ako zvíťaziť. Zbrane najvyšších kvalít a 40 bojovníkov a bojovníčok rozhodnutých zdolať každú prekážku. Od cieľa ich nedostal ani dážď a za podpory svojich vedúcich sa vytvorila najmocnejšia VIP armáda v histórii. Všetko sa odohralo v utajení, tu u nás v Sklenom a my sme hrdí…